X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Od czego chroni ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy szkód wyrządzonych osobom trzecim przez rolnika lub osobę pozostającą

z nim we wspólnym gospodarstwie domowym w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

Kto jest zobowiązany takie ubezpieczenie zawrzeć?

Każdy rolnik posiadający gospodarstwo rolne.

Jaki jest okres ubezpieczenia?

Umowa ubezpieczenia jest zawierana na 12 miesięcy. Jeżeli umowa ubezpieczenia nie zostanie wypowiedziana na 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczenia, ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy.

Czy można zmienić firmę ubezpieczeniową w trakcie trwania umowy ubezpieczenia?

W trakcie trwania umowy ubezpieczenia nie ma możliwości zmiany ubezpieczyciela. Można to uczynić dopiero po upływie 12-cy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Wystarczy obecnemu ubezpieczycielowi najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia wysłać wypowiedzenie umowy ubezpieczenia.

Suma gwarancyjna:

Ubezpieczyciel odpowiada maksymalnie do 500 000 Euro za szkody wyrządzone w mieniu i 2 500 000 za szkody wyrządzone na osobach.

Od czego zależy składka za ubezpieczenie w Concordia Polska TUW?

Składka za ubezpieczenie ustalana jest na podstawie obowiązującej taryfy składek i zależy od areału posiadanego gospodarstwa i sposobu jego prowadzenia.

Przykład szkody:

Krowy należące do ubezpieczonego rolnika przerwały ogrodzenie na pastwisku i dokonały częściowego zniszczenia pola o powierzchni 3 ha kukurydzy należącej do sąsiada. Concordia Polska TUW dokonuje oszacowania szkody w wysokości 3000 zł i wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu sąsiadowi.

Sankcje za brak ubezpieczenia:

Ubezpieczenie jest obowiązkowe. Brak takiego ubezpieczenia może przede wszystkim sprawić wiele problemów w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Może to spowodować zachwianie sytuacji finansowej gospodarstwa rolnego. Brak takiego ubezpieczenia może również skutkować nałożeniem kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny o równowartości 100 Euro w odniesieniu do pojazdów użytkowanych w rolnictwie.

2017 © Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o.