X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Od czego chroni ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od szkód wyrządzonych przez ogień i inne zdarzenia losowe. Zakres ubezpieczenia obejmuje łącznie 13 ryzyk związanych głównie z anomaliami pogodowymi m.in. powódź, huragan, grad, podtopienie itd.

Kto jest zobowiązany takie ubezpieczenie zawrzeć?

Każdy rolnik będący w posiadaniu gospodarstwa rolnego.

Jaki jest okres ubezpieczenia?

Umowa ubezpieczenia jest zawierana na 12 miesięcy. Jeżeli umowa ubezpieczenia nie zostanie wypowiedziana na 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczenia, ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy.

Czy można zmienić firmę ubezpieczeniową w trakcie trwania umowy ubezpieczenia?

W trakcie trwania umowy ubezpieczenia nie ma możliwości zmiany ubezpieczyciela. Można to uczynić dopiero po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Wystarczy obecnemu ubezpieczycielowi najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia wysłać wypowiedzenie umowy ubezpieczenia.

Od czego zależy składka za ubezpieczenie w Concordia Polska TUW?

Składka za ubezpieczenie ustalana jest na podstawie obowiązującej taryfy składek. Składka zależy od sposobu użytkowania budynku (mieszkalne, inwentarskie itp.) oraz od sumy ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia to wartość, na jaką ubezpieczony jest dany budynek. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczyciela na podstawie cenników stosowanych przez ubezpieczyciela lub kosztorysów budowlanych. Suma ubezpieczenia odpowiada wartości rzeczywistej (wartość nowa minus zużycie techniczne) lub wartości nowej (jeżeli stopień zużycia nie jest większy niż 10%).

Przykład szkody:

Podczas huraganu doszło do uszkodzenia dachu z budynku mieszkalnego. Concordia Polska TUW dokonuje oszacowania w wysokości szkody 30 000 zł i wypłaca odszkodowanie.

Sankcje za brak ubezpieczenia:

Ubezpieczenie jest obowiązkowe. Brak takiego ubezpieczenia może przede wszystkim sprawić wiele problemów w przypadku wystąpienia szkody. Może to spowodować zachwianie sytuacji finansowej gospodarstwa rolnego. Brak takiego ubezpieczenia może również skutkować nałożeniem kary przez Wójta gminy o równowartości 100 Euro.

2017 © Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o.