X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do pojazdów użytkowanych w rolnictwie

Od czego chroni ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy szkód wyrządzonych przez posiadacza pojazdu użytkowanego w rolnictwie osobę kierującą takim pojazdem.

Kto jest zobowiązany takie ubezpieczenie zawrzeć?

Każdy rolnik posiadający pojazd użytkowany w rolnictwie np. ciągnik rolniczy, przyczepa rolnicza.

Jaki jest okres ubezpieczenia?

Umowa ubezpieczenia jest zawierana na 12 miesięcy. Jeżeli umowa ubezpieczenia nie zostanie wypowiedziana na 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczenia, ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy.

Czy można zmienić firmę ubezpieczeniową w trakcie trwania umowy ubezpieczenia?

W trakcie trwania umowy ubezpieczenia nie ma możliwości zmiany ubezpieczyciela. Można to uczynić dopiero po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Wystarczy obecnemu ubezpieczycielowi najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia wysłać wypowiedzenie umowy ubezpieczenia.

Od czego zależy składka za ubezpieczenie w Concordia Polska TUW?

Składka za ubezpieczenie ustalana jest na podstawie obowiązującej taryfy składek i zależy od rodzaju pojazdu użytkowanego w rolnictwie.

Suma gwarancyjna:

Ubezpieczyciel odpowiada maksymalnie do 500 000 Euro za szkody wyrządzone w mieniu i 2 500 000 za szkody wyrządzone na osobach.

Przykład szkody:

Rolnik poruszający się ciągnikiem rolniczym po drodze publicznej spowodował wypadek komunikacyjny. Uszkodzeniu uległ pojazd osobowy. Concordia Polska TUW dokonuje oszacowania szkody w wysokości 10 000 zł w pojeździe osobowym i wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu właścicielowi pojazdu osobowego.

Sankcje za brak ubezpieczenia:

Ubezpieczenie jest obowiązkowe. Brak takiego ubezpieczenia może przede wszystkim sprawić wiele problemów w przypadku wystąpienia szkody. Może to spowodować zachwianie sytuacji finansowej gospodarstwa rolnego. Brak takiego ubezpieczenia może również skutkować nałożeniem kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny o równowartości 100 Euro w odniesieniu do pojazdów użytkowanych w rolnictwie.

2017 © Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o.