X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

Ubezpieczenie upraw rolnych z dopłatą budżetu państwa

Od czego chroni ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy upraw rolnych należących do rolnika. Ubezpieczenie może być zawarte od pojedynczych ryzyk np. grad lub w specjalnie przygotowanych pakietach. Największym zainteresowaniem cieszą ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy i buraków cukrowych od gradu oraz przymrozków wiosennych. Uprawy rzepaku są najczęściej ubezpieczane od ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych oraz gradu.

Jaki jest okres ubezpieczenia?

Umowa ubezpieczenia jest zawierana na okres do 12 miesięcy. Odpowiedzialność ubezpieczyciela określona jest w stosunku do niektórych ryzyk w specjalny sposób. W ryzyku przymrozków wiosennych Concordia Polska TUW odpowiada za szkody, które powstały w okresie pomiędzy 15 kwietnia i 30 czerwca. Jest to niezwykle ważne w sytuacji, kiedy po ruszeniu wegetacji "przyjdzie" mróz i częściowo lub całkowicie zniszczy plantację. W ubezpieczeniu ujemnych skutków przezimowania okres trwania odpowiedzialności trwa od 1 grudnia w roku zasiewu do 30 kwietnia w roku zbioru.

Karencja w ubezpieczeniu:

W ubezpieczeniu z dopłatami budżetu funkcjonuje karencja. Oznacza to, że w określonym okresie czasu po zawarciu umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel nie rekompensuje strat, które w tym czasie się pojawią. Np. w ubezpieczeniu od gradu i przymrozków wiosennych, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się po 14 dniach od zawarcia umowy ubezpieczenia.

Od czego zależy składka za ubezpieczenie w Concordia Polska TUW?

Składka za ubezpieczenie ustalana jest na podstawie obowiązującej taryfy składek. Składka uzależniona jest od rodzaju uprawy, położenia terytorialnego (gmina), sumy ubezpieczenia.

Na czym polega dopłata do składki?

Do składki za ubezpieczenie obliczonej przez Concordia Polska TUW przysługuje dopłata z budżetu państwa w wysokości 50%. Oznacza to, że rolnik płaci tylko połowę składki ustalonej przez ubezpieczyciela.

Ustawa określa jednak zasady przyznawania dopłat do składek. Dopłata w pełnej wysokości tj. 50% przysługuje tylko wtedy jeżeli stawka określona przez ubezpieczyciela nie przekracza 3,5% sumy ubezpieczenia np. w przypadku zbóż lub 5% sumy ubezpieczenia np. w odniesieniu do rzepaku ozimego.

Jeżeli ubezpieczyciel zaproponuje stawkę za ubezpieczenie na poziomie wyższym niż 6% sumy ubezpieczenia, dopłata do składki nie przysługuje.

Z systemu dopłat do składek nie mogą skorzystać podmioty, które nie spełniają tzw. kryterium producenta rolnego.

Co oznacza obowiązek ubezpieczenia?

Każdy rolnik pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia upraw przynajmniej od jednego ryzyka np. gradu na areał nie mniejszy niż 50% posiadanych upraw rolnych.

Obowiązek taki powinien zostać spełniony do 30 czerwca każdego roku.

Suma ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie z rolnikiem, na podstawie wydajności (w dt/ha) i ceny ( w zł/dt) za ostatnie 3 lata. Rolnik również może ustalić sumę ubezpieczenia na podstawie przewidywanej wydajności i ceny, którą planuje uzyskać z danej uprawy.

Concordia Polska TUW jako jedyny ubezpieczyciel na polskim rynku oferuję gwarancję utrzymania sumy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. W momencie wystąpienia szkody, jako podstawę obliczenia szkody brana jest pod uwagę suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia na 1 ha nie może być jednak wyższa niż określona maksymalna suma ubezpieczenia w stosownym rozporządzeniu wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Np. na rok 2010 maksymalna suma ubezpieczenia dla zbóż została określona na poziomie 6000 zł/ha.

Specjalne warunki ubezpieczenia:

W ubezpieczeniu od gradobicia, Concordia Polska TUW likwiduje szkody na polu lub jego części. Oznacza, to że jeżeli na polu o powierzchni 30 ha, szkoda wystąpi tylko na 4 ha, to Concordia Polska TUW oszacuje szkodę na części pola.

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o wykupienie udziału własnego i wprowadzenie odpowiedzialności od 8% ubytku w plonie w ryzyku gradu i przymrozków wiosennych. Uprawy zbóż, rzepaku i kukurydzy mogą zostać za symboliczną składkę również ubezpieczone od ryzyka ognia na warunkach komercyjnych (bez dopłaty z budżetu państwa).

Specjalny system likwidacji szkód:

Concordia Polska TUW oferuje nowoczesny system likwidacji szkód oparty na dokonywaniu oględzin uszkodzonych upraw wyłącznie przez specjalistów z branży rolniczej. Specyfika pracy na "żywym" organizmie wymaga wiedzy z zakresu uprawy roślin oraz ich reakcji na czynniki atmosferyczne np. grad, przymrozki wiosenne.

W przypadku szkód we wczesnych fazach rozwojowych, najpierw przeprowadzane są oględziny wstępne pozwalające na stwierdzenie symptomów szkód np. ścięcia, złamania, obicia itd. Następnie, na krótko przed żniwami oceniany jest dokładny ubytek w plonie będący podstawą do wypłaty odszkodowania.

Przykład szkody:

Rolnik posiadał ubezpieczenie 10 ha pszenicy ozimej na łączną sumę ubezpieczenia 30 000 zł (wydajność 60 dt/ha i 50zł/dt). 20 lipca wystąpiło gradobicie. Stwierdzono 20% ubytek w plonie polegający na wybiciu ziaren z kłosów. Umowa ubezpieczenia gwarantowała wykupienie udziału własnego. Pomimo tego, że oferowana cena na rynku dniu wystąpienia szkody kształtowała się na poziomie 40zł/dt, rolnik otrzymał odszkodowanie stanowiące 20% sumy ubezpieczenia wynikającej z polisy, czyli 6000 zł.

Sankcje za brak ubezpieczenia:

Ubezpieczenie jest obowiązkowe. Brak takiego ubezpieczenia może przede wszystkim sprawić wiele problemów w przypadku wystąpienia szkody. Może to spowodować zachwianie sytuacji finansowej gospodarstwa rolnego. Brak takiego ubezpieczenia może również skutkować nałożeniem kary przez Wójta gminy o równowartości 2 Euro/ha.

2017 © Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o.